Vi bruger cookiesKlik X for at acceptere vores brug af cookies

Hvis du har brug for akut medicinsk assistance,
skal du ringe til Falck Global Assistance på + 45 44 45 17 17.

Anmeld Skade

Anmeld skade

Nedenfor kan du læse hvordan du skal forholde dig, hvis du som forsikret hos safeAway har brug for at anmelde en skade.

 

Ved akutte skader, der kræver assistance under rejsen: Kontakt Falck Global Assistance på det telefonnummer der står på dit forsikringskort.

Eksempler på akutte skader

  • Hospitalsindlæggelser
  • Speciallæge
  • Afbestilling

Ved ikke-akutte skader: Indsend din skadeanmeldelse sammen med relevant dokumentation, når du kommer hjem fra rejsen.

Eksempler på ikke-akutte skader

  • Forkølelser og influenza
  • Første lægebesøg ifm. eksempelvis blærebetændelse eller ondt i ørerne
  • Bagageskader

Det er også en god ide at læse den relevante tekst nedenfor. Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du står i en akut situation, eller hvad du skal indsende sammen med din skadeanmeldelse efter din hjemkomst.

Når du har læst teksten, kan du downloade en skadeanmeldelse ved at klikke i den grå boks til højre. Du udfylder anmeldelsen elektronisk, hvorefter du skal udskrive og underskrive formularen og sende den til Falck Global Assistance med alle originale bilag. Dette gøres sædvanligvis efter hjemkomst. Falcks adresse er Sydhavnsgade 18, 2450 København SV.

Du kan også sendes anmeldelsen elektronisk til claims@safeaway.dk. Hvis der i forbindelse med sagsbehandlingen opstår behov for originalbilag, skal de sendes med almindelig post.

Forældelsesfristen for anmeldelse af skader er 2 år.

Afbestillingsforsikring

Kommer du, din familie eller din medrejsende til skade eller bliver syg før afrejsen, er det vigtigt at den syge eller tilskadekomne prompte bliver tilset af en læge. Er afrejsetidspunktet nært forestående, skal der søges læge hurtigst muligt – om nødvendigt vagtlæge eller skadestue.

Desuden skal du hurtigst muligt afmelde rejsen hos fly-/rejseselskab, hotel e.l. og samtidig anmelde afbestillingen til Falck Global Assistance. Du skal indsende en skadeanmeldelse, lægerklæring samt originale bilag på forudbetalte, ikke-refunderbare udgifter.

I tilfælde hvor du bliver nødt til at afbestille af andre årsager end nævnt ovenstående, er det vigtigt, at du hurtigst muligt afmelder rejsen hos fly-/rejseselskab m.v. og samtidig fremsender en skadeanmeldelse til Falck Global Assistance.

Forsikringen dækker forudbetalte, ikke-refunderbare udgifter, som du har valgt at inkludere i den tegnede forsikringssum.

Bagageforsinkelse

Bliver din bagage forsinket, skal du anmelde forsinkelsen til transportselskabet og sørge for en skriftlig bekræftelse på forsinkelsen – en PIR-rapport. Husk, at dit transportselskab sandsynligvis er forpligtet til at yde dig en vis kompensation. Den originale PIR-rapport skal du indsende efter din hjemkomst sammen med de originale kvitteringer for erstatningskøb, originale flybilletter, bagagemærker og dokumentation for modtagelsen af bagagen. Du kan enten sende anmeldelse og dokumentation med almindelig post eller elektronisk pr. e-mail.

Bagageskader

Ved tyveri, røveri m.v. er det en betingelse for erstatning, at der foretages anmeldelse til det lokale politi. Hvis skaden er sket medens bagagen har været i et transportselskabs varetægt, skal skaden anmeldes til dette selskab og dokumentation for anmeldelsen skal foreligge. Sammen med skadeanmeldelsen bedes du indsende den originale kvittering fra politi eller transportselskab samt original dokumentation for værdien af de stjålne eller beskadige effekter. Du kan enten sende anmeldelse og dokumentation med almindelig post eller elektronisk pr. e-mail.

Eftersøgning og redning

Er eftersøgning eller en redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder og Falck Global Assistance hurtigst muligt. Personalet vil foretage det fornødne – eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder.

Evakuering

Befinder du dig i et område hvor evakuering er nødvendig skal du kontakte Falck Global Assistance, som vil arrangere evakueringen – eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er velkommen til at kontakte Falck Global Assistance, hvis du er i tvivl om hvorvidt evakuering er nødvendig. Du kan eventuelt holde dig orienteret via Udenrigsministeriets hjemmeside, um.dk

Forsinket fremmøde

Så snart du har konstateret, at du ikke kan nå det planlagte transportmiddel, skal du kontakte Falck Global Assistance og oplyse hvor du har købt billetten. Falck Global Assistance vil herefter, i samarbejde med transportselskabet, rådgive dig og hjælpe dig med alternative transportmuligheder.

Hjemkaldelse

Kontakt straks Falck Global Assistance og få en vurdering af, hvorvidt der under de givne omstændigheder er dækning på din forsikring. Er årsagen til hjemkaldelsen dækningsberettiget, vil Falck Global Assistance arrangere ekstraordinær hjemrejse eller ændre din billet. Du har også – efter aftale – mulighed for selv at arrangere din hjemrejse. Originale bilag for dine dækningsberettigede udgifter bedes indsendt til Falck Global Assistance efter din hjemkomst.

Hospitalsindlæggelse/ Hjemtransport

Kommer du ud for en hospitalsindlæggelse skal du hurtigst muligt, dog senest et døgn efter indlæggelsen, kontakte Falck Global Assistance. Lægerne på Falck Global Assistance vil tage kontakt til behandlende læge, og der kan herefter stilles en betalingsgaranti. Du skal give lægerne hos Falck Global Assistance adgang til alle relevante lægejournaler i Danmark og opholdslandet.

Dersom hjemtransport kommer på tale, vil lægerne hos Falck Global Assistance, i samråd med behandlende læge/hospital afgøre, om en hjemtransport skal iværksættes samt i givet fald, hvornår og hvorledes transporten kan gennemføres.

Lægebehandling/konsultation

Har du fået behandling hos en praktiserende læge, fysioterapeut, kiropraktor e.l., og kan du selv betale regningerne for behandling og evt. lokal transport, bedes du efter din hjemkomst indsende skadeanmeldelse, lægeerklæring med diagnose, sammen med original regning for behandling og ordineret medicin. Hvis du er i tvivl om, hvilken behandler du skal besøge, er du velkommen til at ringe til Falck Global Assistance, som vil rådgive dig om dette.

Overfald

Bliver du udsat for et overfald, bedes du hurtigst muligt kontakte Falck Global Assistance samt anmelde overfaldet til det lokale politi og indhente en lægeerklæring. Politirapport, lægeerklæring, samt kvitteringer indsendes efter din hjemkomst sammen med en skadeanmeldelse.

Privatansvar

Bliver der under rejsen rejst et erstatningskrav mod dig, er det vigtigt, at du ikke anerkender din erstatningspligt. Du skal i stedet først kontakte Falck Global Assistance med alle relevante informationer til belysning af sagen, herunder

  • En nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet
  • Navn og adresse på de implicerede personer
  • Vidneerklæringer
  • Specificeret opgørelse over det krav, der er rejst overfor dig
Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

Sker der en skade på et lejet motorkøretøj og rejses der i den forbindelse krav om betaling af selvrisiko, bedes du efter din hjemkomst fremsende politirapport eller andet skriftligt bevis for anmeldelsen af skaden, originale kvitteringer, skadeopgørelse fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab samt anden information, der kan belyse sagen.

Tilbageholdelse

Falck Global Assistance skal underrettes hurtigst muligt med en detaljeret beskrivelse af omstændighederne. Endelig afslutning af en tilbageholdelsessag vil typisk foregå efter hjemkomst.

Sygeledsagelse og tilkaldelse

Kontakt Falck Global Assistance hurtigst muligt. Det er en betingelse for erstatningspligt, at du fra behandlende læge fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt giver Falck Global Assistance’s læge adgang til alle relevante sygejournaler. Lægen vil herefter tage kontakt til behandlende læge for en vurdering af diagnose og indlæggelsestid. Er betingelserne for sygeledsagelse eller tilkaldelse opfyldt, vil Falck Global Assistance aftale de nærmere omstændigheder med dig og arrangere en eventuel transport eller anvise et hotel.

Feriekompensation

Hvis du har købt en enkeltrejseforsikring for en rejse, der er planlagt til at vare maks. 30 dage, og har du grundet sygdom på rejsen været sengeliggende, har du mulighed for at søge erstatning for feriekompensation. Det er meget vigtigt, at du ved sygdommens indtræden tager kontakt til en læge og får ham til at stille en diagnose samt give dig attest herpå. Efter din hjemkomst indsendes en skadeanmeldelse sammen med dokumentation for rejsens pris samt lægeerklæring, hvoraf diagnose, behandling og længden af ordineret sengeleje fremgår. Du kan enten sende anmeldelse og dokumentation med almindelig post eller elektronisk pr. e-mail.

Bagage: Jeg har mistet min bagage – hvad gør jeg?

Hvis du har mistet din bagage, skal du ringe eller skrive til Falck Global Assistance. De kan fortælle dig, hvilken dokumentation, du har brug for at få – f.eks. en såkaldt P.I.R. (Property Irregularity Report) fra luftfartsselskabet. Derudover skal der udfyldes en skadeanmeldelse, som sammen med kvitteringer skal sendes ind til Falck. Dette kan sagtens vente til du er kommet hjem. Du kan enten sende anmeldelse og dokumentation med almindelig post eller elektronisk pr. e-mail. Hvis du fortsat ikke modtager din bagage, skal du huske at kontakte flyselskabet inden 21 dage, for at få dokumentation på din bagages bortkomst.

Så nemt er det at købe en rejseforsikring hos os.
Videre til værktøjslinje