Vi bruger cookiesKlik X for at acceptere vores brug af cookies

Rejseforsikringer til hele verden

Handelsbetingelser

Du skal ved tegning af en safeAway rejseforsikring altid forholde dig til nedenstående punkter:

  • Du har et gult sygesikringsbevis, og dermed ret til danske sundhedsydelser i tilfælde af hjemtransport. Desuden er du berettiget til det blå sygesikringskort ved rejser indenfor EU/EØS.
  • Du har ikke en kronisk sygdom eller en eksisterende lidelse. I modsat fald har du sandsynligvis brug for en forhåndsgodkendelse. Kontakt os for mere information.
  • Du tegner denne forsikring inden din afrejse fra Danmark. I modsat fald er policen ikke gyldig. Hvis du skal forlænge din forsikring eller købe en rejseforsikring i tillæg til en eksisterende indboforsikring, kan dette kun ske når du har udfyldt og sendt en forlængelsesanmodning, samt at vi har godkendt anmodningen pr. mail.
  • Du er opmærksom på, at en årsrejseforsikring dækker maksimalt 22 dage pr. rejse, mens du skal vælge en enkeltrejseforsikring, hvis du skal være udrejst længere tid (op til 365 dage).
  • Du er opmærksom på, at en safeAway rejseforsikring ikke dækker rene skirejser.

 

Fortrydelsesret
Du kan fortryde dit køb af en forsikring hos safeAway, hvis din forsikring gælder længere end en måned. Fristen for fortrydelse er altid 14 dage fra det tidspunkt, du har modtaget forsikringspolicen og betingelserne. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag.

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du udfylde nedenstående fortrydelsesformular og sende den til kontakt@safeaway.dk, hvorefter det fortrudte køb bliver refunderet hurtigst muligt.

Standardfortrydelsesformular safeAway
Opsigelse af din forsikring før udløb
Hvis du vælger at opsige din forsikring før udløb, refunderer vi præmien for perioden efter opsigelsesdagen med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 250. Beløbet, du får retur, kaldes ristorno og beregnes som forskellen på prisen for den købte forsikring minus prisen for en forsikring, der ville have dækket dig i den reducerede dækningsperiode.

Bemærk, at opsigelse inden for perioden med fortrydelsesret ikke pålægges noget gebyr.

Læs mere om safeAways gebyrer her.

Aldersgrænse
Du skal være 18 år for handle på safeaway.dk. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre. Der er intet til hinder for, at forældre køber en rejseforsikring til deres barn under 18 år.

Forhåndsvurdering
Vi forbeholder os ret til, i særlige tilfælde som følge af en forhåndsvurdering, at afvise tegning af forsikring hos safeAway. Læs mere om forhåndsvurderinger.

Persondatapolitik
safeAway har indgået en aftale med Falck Global Assistance, som varetager al skadebehandling og akut assistance for safeAway. Ved indgåelsen af forsikringsaftalen giver du derfor samtidigt samtykke til, at safeAway må udlevere dine personlige oplysninger til Falck Global Assistance til brug for sagsbehandlingen.

Ved skade kan safeAway og/eller Falck Global Assistance få brug for personfølsomme oplysninger som f.eks. oplysninger om tidligere sygdomme og diagnoser. Oplysninger herom opbevares i fem år. Oplysninger i forbindelse med skade behandles som fortrolige, og ingen udover ovennævnte har adgang til oplysningerne.

Som kunde hos os har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personlige oplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger som navn, adresse og forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du skrive til safeAway, Hammerensgade 4, 1267 København K.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Den dataansvarlige på safeaway.dk er safeAway A/S.

Oplysninger afgivet til safeaway.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, ud over de ovenfor oplyste partnere, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Webstatistik
Vi bruger en webstatistik på safeaway.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades m.v.

Webstatistikken anvendes kun med det formål at optimere safeaway.dk.

Klage/anke
Dersom du er uenig i en afgørelse omkring dækning af skade og fører fornyet henvendelse til os ikke til andet resultat, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1672 København V.

Din klage skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og du skal betale et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring (læs om klagegangen her), Forbrugerrådet eller hos safeAway.

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.) Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

E-mærket netbutik
safeaway.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis ForbrugerHotline, når du handler hos os.

Forsikringsagenturet safeAway
safeAway A/S (CVR nr. 35408797) er din leverandør. Vi er et dansk registreret forsikringsagentur hvilket betyder, at vi via kontrakt er bemyndiget til at tegne forsikringer på vegne af Inter Partner Assistance SA (en del af AXA-gruppen) der er det ansvars- og risikobærende selskab.

Skade og alarmsager håndteres af Falck Global Assistance A/S. I det daglige samarbejder safeAway, Inter Partner Assistance SA og Falck Global Assistance om alt fra kundehåndtering til skadebehandling med det formål at sikre dig en god service. Alt rådgivning og kundeservice vedr. vores forsikringsprodukter gives af safeAway på telefon 44 45 17 00 eller via email til kontakt@safeaway.dk.

 

Videre til værktøjslinje