Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Rejseforsikringer til hele verden

Handelsbetingelser

Vigtig information om rejseforsikringens dækning:
Nytegnede policer dækker pr. 20. marts 2020 ikke COVID-19, herunder, men ikke begrænset til sygdomsbehandling, hospitalsindlæggelse, hjemtransport og evakuering.

Du skal ved tegning af en safeAway rejseforsikring altid forholde dig til nedenstående punkter:

 

  • Du har et gult sygesikringsbevis, og dermed ret til danske sundhedsydelser i tilfælde af hjemtransport. Desuden er du berettiget til det blå sygesikringskort ved rejser indenfor EU/EØS.
  • Du har ikke en kronisk sygdom eller en eksisterende lidelse. I modsat fald har du sandsynligvis brug for en forhåndsgodkendelse. Kontakt os for mere information.
  • Du tegner denne forsikring inden din afrejse fra Danmark. I modsat fald er policen ikke gyldig. Hvis du skal forlænge din forsikring eller købe en rejseforsikring i tillæg til en eksisterende indboforsikring, kan dette kun ske når du har udfyldt og sendt en forlængelsesanmodning, samt at vi har godkendt anmodningen pr. mail.
  • Du er opmærksom på, at en årsrejseforsikring dækker maksimalt 22 dage pr. rejse, mens du skal vælge en enkeltrejseforsikring, hvis du skal være udrejst længere tid (op til 365 dage).
  • Du er opmærksom på, at en safeAway rejseforsikring ikke dækker rene skirejser.

Fortrydelsesret
Du kan fortryde dit køb af en forsikring hos safeAway, hvis din forsikring gælder længere end en måned. Fristen for fortrydelse er altid 14 dage fra det tidspunkt, du har modtaget forsikringspolicen og betingelserne. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag.

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du udfylde nedenstående fortrydelsesformular og sende den til kontakt@safeaway.dk, hvorefter det fortrudte køb bliver refunderet hurtigst muligt.

Standardfortrydelsesformular safeAway
Opsigelse af din forsikring før udløb
Hvis du vælger at opsige din forsikring før udløb, refunderer vi præmien for perioden efter opsigelsesdagen med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 250. Beløbet, du får retur, kaldes ristorno og beregnes som forskellen på prisen for den købte forsikring minus prisen for en forsikring, der ville have dækket dig i den reducerede dækningsperiode.

Bemærk, at opsigelse inden for perioden med fortrydelsesret ikke pålægges noget gebyr.

Læs mere om safeAways gebyrer her.

Aldersgrænse
Du skal være 18 år for handle på safeaway.dk. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre. Der er intet til hinder for, at forældre køber en rejseforsikring til deres barn under 18 år.

Forhåndsvurdering
Vi forbeholder os ret til, i særlige tilfælde som følge af en forhåndsvurdering, at afvise tegning af forsikring hos safeAway. Læs mere om forhåndsvurderinger.

Klage/anke
Dersom du er uenig i en afgørelse omkring dækning af skade og fører fornyet henvendelse til os ikke til andet resultat, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet for Forsikring er pr. 1/1 2021 flyttet til: 

Østergade 18, 2. sal
1100 København K

Din klage skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og du skal betale et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring (læs om klagegangen her), Forbrugerrådet eller hos safeAway.

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.) Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Forsikringsagenturet safeAway
safeAway A/S (CVR nr. 35408797) er din leverandør. Vi er et dansk registreret forsikringsagentur hvilket betyder, at vi via kontrakt er bemyndiget til at tegne forsikringer på vegne af Inter Partner Assistance SA (en del af AXA-gruppen) der er det ansvars- og risikobærende selskab.

Skade og alarmsager håndteres af Falck Global Assistance A/S. I det daglige samarbejder safeAway, Inter Partner Assistance SA og Falck Global Assistance om alt fra kundehåndtering til skadebehandling med det formål at sikre dig en god service. Alt rådgivning og kundeservice vedr. vores forsikringsprodukter gives af safeAway på telefon 44 45 17 00 eller via email til kontakt@safeaway.dk.

 

IPID Dokumenter

IPID SafeAway Single Trip
IPID SafeAway Cancelation

 

Videre til værktøjslinje