Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

– Travel Insurance the right way
Køb direkte uden fordyrende mellemled

Hvad dækker en rejseforsikring?

En rejseforsikring er altid påkrævet, når du rejser udenlands. Men hvad og hvor dækker rejseforsikringen?

 

Før i tiden var du sikret gennem den offentlige rejsesygesikring, når du rejste i Europa. Den dækkede både sygdom og hjemtransport, men det er blot historie nu. Nu skal du have det blå EU-sygesikringsbevis, der kun delvist dækker lægebehandling, og hjemtransporten skal du helt selv stå for.

Dermed er behovet for en rejseforsikring i Europa ligeså stort, som hvis du rejser oversøisk.

Nedenfor ser du nogle af de områder, som en safeAway rejseforsikring normalt dækker. Hvis du har behov for at kende den helt præcise dækning og hvor meget der bliver dækket med, skal bruge vores forsikringsbetingelser samt en dækningsoversigt. Punkterne er således helt overordnede og kan ikke ligge til grund for en skadeanmeldelse.

 

Hvad dækker en rejseforsikring

Akut sygdom og tilskadekomst

Sammen med hjemtransport, er dette den vigtigste dækning på en rejseforsikring. Den dækker, hvis du bliver akut syg på rejsen eller kommer til skade og er særdeles vigtig, da eksempelvis hospitalsindlæggelse kan løbe op i mange tusinde kroner pr. dag. Forsikringen dækker også ved for tidlig fødsel, hvilket normalt er tidligere end 12 uger før termin.

Hjemtransport

Hvis du bliver akut syg eller kommer til skade, betaler rejseforsikringen transport hjem tidligere end planlagt, hvis det er nødvendigt efter en lægelig vurdering.

Lægelig fejlbehandling

Hvis du bliver fejlbehandlet af en autoriseret læge i udlandet, vil du kunne få erstatning. Erstatningens størrelse fastsættes efter den danske lovgivning på området.

Tandlæge

Rejseforsikringen dækker ikke almindelig tandbehandling, men får du akut tandpine eller får du en tandskade, vil forsikringen dække et begrænset beløb til udbedrende behandling.

Fysioterapi og kiropraktik

Her dækker forsikringen normalt, hvis du har behov for akut behandling hos fysioterapeut, akupunktør eller zoneterapeut – men husk at vedkommende altid skal være autoriseret.

Sygeledsagelse og tilkaldelse

Kommer du på hospitalet, og en lægefaglig vurdering siger, at indlæggelsen vil tage længere tid (normalt 3 døgn), kan du få dækket udgifter til, at fx familiemedlemmer (almindeligvis op til to personer) kommer fra Danmark og er sammen med dig.

Krisehjælp

Oplever du en voldsom traumatisk situation, som eksempelvis større ulykker, naturkatastrofer eller terror, kan du i mange tilfælde få tilbud om krisehjælp fra en psykolog.

Forsinket fremmøde

Går alting galt omkring dig, og du derfor helt uforskyldt misser et offentligt transportmiddel, kan rejseforsikringen gå ind og dække dine ekstraudgifter til at indhente din rejserute

Hjemkaldelse

Skulle det uheldige ske, at et nært familiemedlem bliver alvorligt syg – eller i værste tilfælde dør – dækker forsikringen, hvis du må afbryde rejsen og tage hjem til Danmark.

Ansvar: Person- og tingskade

Hvis du bliver pålagt af de lokale myndigheder, at betale for en skade på en person eller på en ting, dækker forsikringen såfremt du har et erstatningsansvar.

Juridisk assistance i udlandet

Bliver der anlagt sag mod dig i udlandet, kan du blandt andet få dækket udgifter til en godkendt advokat. Forsikringen dækker også, hvis du indkaldes som vidne eller skal til afhøring i udlandet, efter du er kommet hjem til Danmark.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

Når du lejer en personbil, er der normalt en selvrisiko på udlejerens forsikring. Den får du tilbudt at fjerne mod et tillæg, men det er relativt dyrt. Med denne dækning går rejseforsikringen ind og betaler selvrisikoen op til et fastsat beløb, hvis du skulle beskadige motorkøretøjet.

Ulykkesforsikring

Hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver overfaldet, giver ulykkesdækningen ret til erstatning for varigt mén. Hvis du i forvejen har en ulykkesforsikring i et andet selskab, vil den fastsatte erstatning blive udbetalt fra begge steder.

Feriekompensation

Med denne dækning kan du få erstatning for den del af ferien, hvor du har været syg og lægeordineret sengeliggende. Feriekompensationen har altid visse begrænsninger og tilbydes ikke i forbindelse med alle rejseforsikringstyper.

 

Som skrevet i indledningen, er denne oversigt  vejledende. Der er altid forskelle på ungdomsrejseforsikringer og almindelige rejseforsikringer, ligesom der er forskelle mellem årsrejseforsikringer og enkeltrejseforsikringer. Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer ved sygdom for din konkrete rejseforsikring her:

 

Videre til værktøjslinje