Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

– Travel Insurance the right way
Køb direkte uden fordyrende mellemled

FAQ: På rejsen

Hvad forstår man ved akut sygdom?

Ved akut sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Læs her hvordan din safeAway rejseforsikring dækker i tilfælde af sygdom

Hvordan beregnes en méngrad?

En méngrad fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad i henhold til Arbejdsskadestyrelsens méntabel uden hensyn til dit erhverv.

Kan jeg anke størrelsen af min méngrad?
Hvis du er uenig i fastsættelsen af méngradens størrelse, kan den, hvis du forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem dig og safeAway.

Hvad gør jeg hvis jeg får brug for hjælp?

Hvis du skal anmelde en skade, så klik på ”Anmeld skade” i menuen foroven.

Hvis du har brug for akut hjælp, skal du ringe til Falck Global Assistance på +45 44 45 17 17. Alarmcentralen er døgnbemandet og har åbent 24 timer i døgnet.

Hvordan anmelder jeg en skade?

For at anmelde en skade skal du udfylde og indsende en skadeanmeldelse samt medsende original dokumentation for dit krav eller for værdien af f.eks. stjålne eller beskadigede genstande.

Du finder formularer til skadeanmeldelse her.

Kan jeg vente, til jeg er kommet hjem?
Der er visse typer af skader, der kræver, at du reagerer hurtigt med kontakt til vores alarmcentral Falck Global Assistance. Læs mere herom under punktet: Forhold i skadetilfælde. Men selve indsendelsen af din skadeanmeldelse med dokumentation for dit krav kan i langt de fleste tilfælde godt vente, til du kommer hjem. I henhold til forsikringsaftaleloven har du to år fra skadedatoen til at anmelde din skade til os.

Skal jeg sende skadeanmeldelsen med posten?
Ja, du skal sende skadeanmeldelsen med posten. Dine bilag skal nemlig altid vedlægges i originaludgave.

Hvilke bilag skal jeg vedlægge?
Vedlæg så mange relevante bilag som muligt. Det kan være udtalelser og regninger fra læger eller hospitaler, rapporter fra politi eller luftfartsselskaber, kvitteringer og kontoudtog eller andet relevant materiale. Brug oplysningerne øverst på skadeanmeldelsesformularen som rettesnor eller kontakt os.

Se mere under punktet Anmeld skade

Videre til værktøjslinje