Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Afbestillingsforsikring (tilvalg til årsrejseforsikring)

 

Afbestillingsforsikring som tilvalg til årsrejseforsikring

Hvad dækker årsrejseforsikringen ved afbestilling?

 

Nedenfor kan du se, hvad årsrejseforsikringens afbestillingsbeskyttelse dækker, hvis du er nødsaget til at annullere rejsen. Ved skadeanmeldelse henvises til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

Bemærk:  Afbestillingsdækningen er et tilvalg til årsrejseforsikringens grunddækning

Forsikringssummerne for dækningsområde Udvidet Europa

 • Enkeltperson kr. 10.000,- pr. forsikringsår
 • Husstand kr. 10.000,- pr. person pr. forsikringsår (dog max. kr. 100.000,- i alt pr. forsikringsår)

Forsikringssummerne for dækningsområde Verden

 • Enkeltperson kr. 30.000,- pr. forsikringsår
 • Husstand kr. 30.000,- pr. person pr. forsikringsår (dog max. kr. 200.000,- i alt pr. forsikringsår)

 

Forsikringen dækker dine udgifter, når du ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre hovedformålet med rejsen som følge af:

 • død eller akut sygdom/tilskadekomst hos dig eller din medrejsende familie, eller død eller akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse hos din ikke medrejsende familie,
 • at du af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccination, som bliver indført i forsikringsperioden og er et krav for indrejse i det land, som du skal rejse til,
 • graviditet opstået efter køb af forsikringen, når graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres som planlagt,
 • skilsmisse eller ophør af samliv indenfor de sidste 3 måneder før afrejsen. Ved ophør af samliv er det en betingelse, at du og din sammenlever har fået forskellige folkeregisteradresser, og at I har boet sammen (haft samme folkeregisteradresse ) i minimum 12 måneder forud for sammenlivets ophør,
 • alvorlig brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i/på din private bolig eller egen virksomhed,
 • Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed eller bedragerisk handling af en eller flere ansatte personer i egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen,
 • arbejdsgivers uventede opsigelse eller lockout af dig. Opsigelsen eller lockout skal ske i forsikringsperioden og senere end 3 måneder inden afrejsen,
 • at du ikke består eller på grund af alvorlig akut sygdom, må melde afbud til eksamen på et tilmeldt SU-berettiget fuldtidsstudie, og du derfor skal til reeksamen. Det er en forudsætning, at rejsen er købt forud for tidspunktet for eksamen, og at reeksamen holdes i rejseperioden eller op til 2 uger efter planlagt hjemkomst,
 • at du starter nyt job i forbindelse uventet opsigelse og dette betyder, at du ikke har mulighed for at holde ferie i rejsens varighed. Det er en forudsætning, at opsigelsen sker i forsikringsperioden og senere end 3 måneder før afrejsen,
 • at du bliver indkaldt til aftjening af værnepligt eller som vidne i en retssag. Det er en forudsætning for dækning, at indkaldelsen er fremkommet efter bestilling af rejsen og køb af forsikringen,
 • at du på grund af akut opstået sygdom, opstået efter køb af rejsen og forsikringen ikke vil være dækket af Sygdom Hjemtransport.

Læs her hvordan din safeAway rejseforsikring dækker i tilfælde af sygdom, der opstår efter afrejse.

Sygdommen/tilskadekomsten der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af forsikringen. Enhver skade opstået som følge af graviditet, der i tilfælde af ombookning eller afbestilling, først er opstået efter du har booket eller betalt rejsen (hvad end der er senest) eller har:

 • udvist symptomer og/elller givet anledning til lægebesøg, udover almindelig kontrol,
 • medført hospitalsindlæggelse og/eller medført ændring i medicinering eller,
 • afbestillingen skyldes psykisk lidelse, der ikke har medført lægeordineret behandling hos psykolog eller psykiater, hospitalsindlæggelse eller medicinering,
 • afbestillingen overfor rejsebureau eller flyselskab sker senere end afrejsetidspunktet,
 • at du godt kan påbegynde rejsen, men afbestiller, fordi du som følge af sygdom ikke vil være dækket af den offentlige rejsesygesikring eller en rejseforsikring købt i andet selskab.

Find de fulde forsikringsbetingelser ved afbestilling for din konkrete rejseforsikring her:

Læs om afbestillingsforsikring som tilvalg til enkeltrejseforsikring her

Videre til værktøjslinje