Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Bagagedækning (tilvalg)

Tilvælg bagagedækning til din safeAway rejseforsikring.

Hvad dækker rejseforsikringens bagagedækning?

Nedenfor kan du se, hvad bagagedækningen i hovedtræk dækker. Ved skadeanmeldelse henvises til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

Bemærk:  Bagagedækning er et tilvalg til din rejseforsikrings grunddækning. Den skal tilkøbes, når rejseforsikringen tegnes.

Bagagedækningen omfatter de personlige ejendele, du medbringer på rejsen eller køber på opholdsstedet. Dækning for rede penge, værdipapirer og rejsechecks er begrænset.

Rejseforsikringen dækker al form for tyveri og beskadigelse:

  • ved transport med fly, bortkomst af indskreven bagage – bagage anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er stoppet, og bagagen ikke er fundet, og
  • ved bagage, der ikke er indskrevet ved f.eks. transport med tog eller bus, ved bortkomst af bagage – uanset årsag – udgør erstatningen maksimalt kr. 5000,

En selvrisiko (samt bonustab) ved en dækningsberettiget skade, der er dækket af din indboforsikring, er ligeledes dækket af denne forsikring.

Bagagedækningen omfatter ikke genstande, der bruges i erhvervsmæssig henseende, kontaktlinser eller proteser, og motor- og påhængskøretøjer, både, surfbrætter, windsurfere samt tilbehør til disse.

Enkeltgenstande med tilbehør (f.eks. kamera med udstyr, pc’er med oplader, tilbehør etc.) erstattes maksimalt med 50 % af forsikringssummen. Mobiltelefoner inkl. tilbehør og simkort, tablets, GPS-udstyr, transportable musikafspillere, og lignende erstattes maksimalt med 25 % af forsikringssummen.

Rede penge, værdipapirer og rejsechecks dækkes med et begrænset beløb – dog kun i tilfælde af tyveri, og kun hvor genstandene bæres på/af dig eller opbevares i safetyboks på værelset eller i receptionen,

Rejseforsikringen dækker ikke:

  • glemte, tabte eller forlagte genstande, slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer, samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret,
  • genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transport, eller før du afhenter dem.
  • tyveri af genstande, der er uden effektivt opsyn. Du må ikke forlade genstandene, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn eller lignende,
  • beskadigelse af sportsudstyr i forbindelse med anvendelse,
  • tyveri af sportsudstyr og enhver form for cykler, medmindre sportsudstyret er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn eller lignende,
  • hvis dokumentation ikke fremskaffes i de tilfælde, hvor det er sædvanligt og normalt, at man kan dokumentere sit tab,
  • beskadigelse eller bortkomst af bagage under transport, der anmeldes uden original P.I.R. (Property Irregularity Report), for alt andet end flytransport kræves dokumentation fra transportøren,
  • indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kredit-/hævekort eller rejsechecks.

I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er safeAway berettiget til skønsmæssigt at reducere erstatningsudbetalingen.

I tilfælde af tyveri af bagage skal du anmelde skaden til nærmeste politimyndighed, og originalkvittering herfor sendes til safeAway. Såfremt du undtagelsesvis ikke kan foretage anmeldelse på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og den originale kvittering skal sendes til safeAway,

Ved bortkomst af indskreven bagage skal du foretage anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvittering herfor skal sendes til safeAway i form af en original P.I.R. (Property Irregularity Report) eller anden dokumentation fra transportøren. Er bagagen bortkommet, medens den har været indskrevet hos transportører, anses denne først som bortkommet, 30 dage efter at bortkomsten er anmeldt til transportselskabet,

I tilfælde af beskadigelse af effekter må disse ikke smides ud, før tilladelse er givet af safeAway, eller skaden er opgjort. Du skal på forlangende sende de beskadigede effekter til safeAway. Du skal som dokumentation for effekternes alder og værdi sende originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende til safeAway. Endvidere skal det specificeres, hvilke effekter du kræver erstatning for. Du skal angive art, mærke, type, alder og købspris umiddelbart før skaden.

BILLETTER, PAS OG KREDITKORT

Rejseforsikringen dækker al form for tyveri og beskadigelse af billetter, pas og kredit-/hævekort.

Rejseforsikringen dækker udgifter ved genanskaffelse af billetter, kredit-/hævekort og pas. Udgifterne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid, det tager at genanskaffe genstandene.

Rejseforsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande, tab i forbindelse med misbrug af kredit-/hævekort, samt tyveri af genstande, der er uden effektivt opsyn. Du må ikke efterlade genstandene, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn eller lignende.

BAGAGEFORSINKELSE

Rejseforsikringen dækker i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end fem timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsessted uden for Danmark. Der dækkes rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb med op til kr. 500 pr. døgn pr. person, dog maks. kr. 2.000.

Det er en betingelse for safeAways erstatningspligt, at der foreligger originale købskvitteringer

Erstatningskøb, der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet, er ikke dækket af rejseforsikringen.

Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer her, hvis du har tilvalgt bagagedækningen til din grunddækning:

 

 

Videre til værktøjslinje