Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Hjemkaldelse

Hvordan dækker rejseforsikringen hjemkaldelse?

Hvornår dækker rejseforsikringen ved hjemkaldelse?

 

Nedenfor kan du se, hvad rejseforsikringen i hovedtræk dækker ved hjemkaldelse. Ved skadeanmeldelse henvises til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

Rejseforsikringen dækker, i tilfælde af at du må afbryde rejsen før planlagt, som følge af at der under rejsen opstår:

  • Akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme folkeregisteradresse som dig), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, søskende, stedsøskende eller stedplejesøskende i Danmark, der af behandlende læge og safeAways læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst fem døgn
  • Livstruende akut opstået/akut forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme folkeregisteradresse som dig), børn, stedbørn, forældre, stedforældre, søskende, stedsøskende, stedplejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i Danmark eller,
  • Væsentlig skade i dine private eller erhvervsmæssige forhold, der – af økonomiske årsager – kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse (f.eks. omfattende brand, oversvømmelse eller indbrud). Forsikringen omfatter ekstraordinære rejseudgifter for dig, din ægtefælle/samlever (tilmeldt Folkeregisteret på din adresse), samt børn og delebørn.

Rejseforsikringen dækker ekstra rejseudgifter – maksimalt økonomiklasse – til hjemrejse til din bopæl i Danmark. Den dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år – dog maksimalt på økonomiklasse – såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse.

Hvis personen der er årsag til hjemkaldelsen er over 75 år på tidspunktet for hjemkald og er årsagen til hjemkaldelsen sygdom eller dødsfald, dækker rejseforsikringen kun 50% af udgifterne.

Læs om returrejse efter hjemkaldelse her.

Det er en forudsætning, at kriterierne ovenfor er opfyldt på hjemrejsetidspunktet, samt at skadetilfældet kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse i bopælslandet. Det er ligeledes en forudsætning, at skadestilfældet ikke kunne forudses/forventes ved din afrejse fra bopælslandet.

Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer ved hjemkaldelse for din konkrete rejseforsikring her:

 

Videre til værktøjslinje