Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Hjemtransport

Hjemtransport ved sygdom i udlandet

Hvad dækker rejseforsikringen omkring hjemtransport?

 

Nedenfor kan du se, hvad rejseforsikringen i hovedtræk dækker, hvis du på grund af sygdom og tilskadekomst skal hjemtransporteres. Der henvises desuden til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

Rejseforsikringen dækker efter vurdering fra safeAways læge nødvendige ekstraudgifter til:

  • Hjemtransport til din bopæl/hospital i Danmark. safeAways læge vurderer – efter samtale med behandlende læge – om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig, samt hvilket transportmiddel der i bekræftende fald skal benyttes. safeAway har ret til at hjemtransportere dig til behandling i Danmark og lade behandling afvente hjemkomst. safeAways læge afgør, hvornår og hvordan en hjemtransport skal finde sted.
  • Hjemsendelse af almindelig rejsebagage, du måtte efterlade i udlandet som følge af en hjemtransport.

Læs om rejseforsikringens øvrige dækning ved sygdom

Har du, som følge af en dækningsberettiget skade ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er du ikke blevet hjemtransporteret, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til

  • Indhentning af fastlagt rejserute – maksimalt på økonomiklasse – til det sted, du i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde dig, eller
  • Hjemrejse til din bopæl i Danmark – maksimalt på økonomiklasse. Ved hjemrejse til din bopæl i Danmark er du ikke berettiget til evt. returrejse

Forsikringen dækker endvidere:

  • Ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemtransport,
  • Transport til nærmeste egnede hospital i tilfælde af behandlingssvigt ved skader, der er omfattet af det blå sundshedskort. safeAways læge afgør, hvorvidt der er tale om behandlingssvigt.

Hvis en nær pårørende bliver akut syg eller afgår ved døden, og du er nødsaget til at rejse hjem, dækker rejseforsikringen også. Læs mere here om dækning ved hjemkaldelse.

Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer ved hjemtransport for din konkrete rejseforsikring her:

Videre til værktøjslinje