Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Juridisk assistance i udlandet

Juridisk assistance dækket af din rejseforsikring.

Hvordan dækker rejseforsikringen juridisk assistance i udlandet?

 

Nedenfor kan du se, hvad rejseforsikringen i hovedtræk dækker ved juridisk assistance i udlandet Ved skadeanmeldelse henvises til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

Din safeAway rejseforsikring dækker:

  • udgifter til indhentning af specialisterklæringer, såfremt disse på forhånd er blevet godkendt af safeAway,
  • udgifter til egne og modpartens sagsomkostninger,
  • udgifter til syn og skøn.

Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige advokatomkostninger i forbindelse med konkrete og aktuelle retstvister opstået under rejsen, der kan indbringes for domstole, og som ikke har forbindelse med persons erhvervsudøvelse.

Desuden dækkes rejseudgifter, som følge af at du indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet – maksimalt økonomiklasse.

Selvrisiko

Ved enhver skade under denne dækning udgør selvrisikoen 10 % af de samlede omkostninger, dog minimum kr. 2.500. Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser i skadeslandet for at få fri proces er opfyldt. Ved en appelsag erstattes omkostninger særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimumsselvrisiko, for hver instans.

Rejseforsikringen dækker ikke ved private retstvister:

  • mellem dig og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren,
  • i forbindelse med erhvervsudøvelse eller praktikophold,
  • i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål,
  • mellem dig og safeAway.

Du eller advokaten skal indgive anmeldelse til safeAway, så snart advokaten har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages. Anmeldelse til safeAway skal ske snarest. Anmeldelse til safeAway skal så vidt muligt indeholde oplysninger om modparten, påstand (om muligt modpartens påstand), kort sagsfremstilling med angivelse af de argumenter, hvorpå̊ påstanden kan støttes, samt oplysninger om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.

Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort.

Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer ved juridisk assistance i udlandet for din konkrete rejseforsikring her:

Videre til værktøjslinje