Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Ansvar i udlandet

Privatansvar i udlandet

Hvad dækker rejseforsikringen ved ansvar for ting- og personskade?

 

Nedenfor kan du se, hvad rejseforsikringen i hovedtræk dækker ved ansvar.

Rejseforsikringen dækker, såfremt du – i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden sker – af myndighederne bliver pålagt at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold.

Ved skadeanmeldelse henvises til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

Rejseforsikringen dækker:

 • det beløb, du bliver pålagt at betale,
 • omkostninger (retshjælp) i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med safeAway – dog maksimalt kr. 100.000.
 • skader på lejet feriebolig/hotel samt indbo heri, dog med en selvrisiko på kr. 1.000 pr. forsikringsbegivenhed. Det er en forudsætning, at de beskadigede effekter har været i din varetægt.

Rejseforsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar:

 • i kontraktforhold,
 • i erhvervs- og arbejdsforhold eller under praktikophold,
 • for skade på ting som du selv ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat dig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund,
 • for skade som følge af, at du ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom,
 • for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, snescooter, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj, søfartøjer, jetski eller vandscootere. Med hensyn til søfartøjer, jetski og vandscootere dog kun såfremt disse er på eller over fem meters længde med sejl, eller hvis motorkraft overstiger fem hk,

Forsikringen dækker endvidere ikke:

 • bøder eller bodslignende krav,
 • for skader forvoldt ved brug af skydevåben,
 • for skader forvoldt af dyr.

Du har pligt til at give safeAway alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer, der kan omfatte den skete skade, vidneerklæringer samt specificeret opgørelse af skaden.

Læs om dækning af juridisk assistance i udlandet

Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort.

Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer ved privatansvar for din konkrete rejseforsikring her:

Videre til værktøjslinje