Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Sygeledsagelse og tilkaldelse

Sygeledsagelse og tilkaldelse på rejseforsikringen

Hvad dækker rejseforsikringen ved sygeledsagelse og tilkaldelse?

 

Nedenfor kan du se, hvad rejseforsikringen i hovedtræk dækker omkring sygeledsagelse og tilkaldelse. Ved skadeanmeldelse henvises til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

Rejseforsikringen dækker hvis du:

 • Får en akut sygdom eller kommer til skade, der af behandlende læge og safeAways læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn
 • Rammes af akut livstruende sygdom/tilskadekomst
 • Afgår ved døden under rejsen
 • Skal hjemtransporteres, eller ikke kan følge planlagt rejserute (gælder dog ikke tilkald)

Rejseforsikringen dækker:

 • Op til to personer efter dit eget valg samt dine egne medrejsende børn/stedbørn /plejebørn under 18 år
 • Tilkaldtes nødvendige udgifter til transport fra bopælen i Danmark og retur – maksimalt økonomiklasse. Rejseforsikringen dækker ikke, hvis du skal hjemtransporteres inden for tre døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen
 • Sygeledsagernes nødvendige ekstraudgifter til hjemrejse til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute – maksimalt økonomiklasse – når sygeledsagelsen er afsluttet enten ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark
 • Udgifter til transport – maksimalt samme transportklasse som dig – dog ikke ambulancefly, i tilfælde, hvor du skal transporteres til egnet behandlingssted eller ved hjemtransport (læs mere om dækning ved hjemtransport)
 • Ekstraudgifter til ophold på et af safeAway godkendt hotel, maksimalt kr. 1.000 pr. dag pr. person
 • Ekstraudgifter til kost og lokaltransport med op til kr. 250 pr. dag pr. person
 • Udgifter til tilkaldelse arrangeret af dig selv eller den tilkaldte, som safeAway ikke ville have haft, såfremt safeAway havde arrangeret tilkaldelsen,
 • Ekstraudgifter til forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos safeAway eller køb af en safeAway rejseforsikring for varigheden af sygeledsagelsen eller tilkaldelsen.

Det er en betingelse for safeAways erstatningspligt at du indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport – for de personer, der har været sygeledsagere, samt dokumentation for afholdte udgifter til dine egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år, samt at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab og/eller er indehaver af et kreditkort.

Læs om hjemkaldelse i tilfælde af, at en nær pårørende i Danmark bliver alvorligt akut syg eller afgår ved døden.

Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer ved sygeledsagelse og tilkaldelse for din konkrete rejseforsikring her:

Videre til værktøjslinje