Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Returrejse ved hjemkaldelse

Rejseforsikringen dækker returrejse efter hjemkaldelse.

Hvad dækker rejseforsikringen ved returrejse efter hjemkaldelse?

 

Nedenfor kan du se, hvad rejseforsikringen i hovedtræk dækker, hvis du skal retur efter en hjemkaldelse. Ved skadeanmeldelse henvises til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

Bemærk:
Dækning for returrejse efter hjemkaldelse gælder kun ved rejser med en varighed på over en måned.

 

Rejseforsikringen dækker udgifter for dig samt dine medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år, der som følge af din dækningsberettigede hjemkaldelse er rejst hjem sammen med dig. Det er en betingelse for returrejse, at personerne har købt en rejseforsikring hos safeAway, der dækker returrejse ved hjemkaldelse.

Rejseforsikringen dækker ekstraudgifter til transport til indhentning af den fastlagte rejserute på op til 7.500 kr., såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen var mindst én måned tilbage af den oprindelige rejses planlagte varighed samt forsikringens løbetid. Udrejsen skal ske senest én måned efter hjemkaldelsen.

Du har pligt til at give safeAway alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at indsende en skadeanmeldelse og fremsende relevante dokumenter, herunder originale regninger m.v., samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab, og/eller om du er indehaver af et kreditkort.

Hjemkaldelse må ikke forveksles med hjemtransport, der er en anden dækning i forbindelse med sygdom og tilskadekomst.

Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer ved returrejse efter hjemkaldelse for din konkrete rejseforsikring her:

Videre til værktøjslinje