Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Sygdom

Rejseforsikringens dækning ved sygdom

Hvad dækker rejseforsikringen ved sygdom?

 

Nedenfor kan du se, hvad rejseforsikringen i hovedtræk dækker ved sygdom og tilskadekomst. Ved skadeanmeldelse henvises til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

 • Behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge),
 • Indlæggelse på tosengsstue på hospital (“semi private”), medmindre andet er ordineret af safeAways læge eller aftalt mellem behandlende læge og safeAways læge,
 • Nødvendige udgifter til værelse og kost for en pårørende, der efter dit valg indlægger sig på hospitalet under din indlæggelse, såfremt hospitalet har faciliteter til at indlogere pårørende,
 • Telefonsamtaler til safeAway, herunder safeAways alarmcentral eller servicekontorer,
 • Alle rimelige og nødvendige medicinsk akutte udgifter for alle spædbørn født som følge af graviditetskomplikationer under en rejse.
 • Medicin, ordineret af behandlende – eller safeAways læge,
 • Forlængelse af din rejseforsikring i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over dækningsperioden,
 • Lokaltransport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Transporten og transportformen skal være ordineret af behandlende eller safeAways læge,
 • Sygetransport – som følge af behandlingssvigt – til nærmest egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at safeAways læge efter kontakt med behandlende læge vurderer, at transporten er nødvendig og forsvarlig,
 • Enten hjemtransport til bedemand/krematorium ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger – f.eks. balsamering og zinkkiste, eller
 • Udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis dine pårørende ønsker dette. Rejseforsikringen dækker maksimalt det beløb, en hjemtransport ville have kostet,
 • Returrejse – maksimalt på økonomiklasse – til udgangspunktet for hjemtransporten, såfremt der på tidspunktet for den lægeordinerede hjemtransport var mindst én måned tilbage af den oprindelige planlagte rejses varighed og rejseforsikringens løbetid. Returrejsen skal foretages senest én måned efter, at du er blevet raskmeldt.

Har du, efter færdigbehandling og udskrivelse fra hospital i udlandet, ikke været i stand til at følge den fastlagte og dokumenterede rejserute, og er du ikke blevet hjemtransporteret for safeAways regning, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige ekstraudgifter til:

 • Enten indhentning af den fastlagte rejserute – maksimalt på økonomiklasse – til det sted, du i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde dig,
 • eller hjemrejse til bopæl i Danmark – maksimalt på økonomiklasse.

Ved hjemrejse til bopæl i Danmark er du ikke berettiget til evt. returrejse.

Læs om dækning til hjemtransport

Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer ved sygdom for din konkrete rejseforsikring her:

Videre til værktøjslinje